Actualité

Ouverture vun der Schwämm de 25. Mee

Opgrond vum schlechte Wierder an de nidderegen Temperaturen huet de Syndicat d’initiative et du tourisme entscheet d'Ouverture vun der Beeforter Schwämm ëm eng Woch no hannen ze verleeën an zwar op e Samschdeg, de 25. Mee.

Aufgrund der schlechten Witterung und der niedrigen Temperaturen wird die Eröffnung des Erlebnis-Freibades in Befort um eine Woche verschoben auf Samstag, dem 25. Mai.

A cause des mauvaises conditions météorologiques et des basses températures, l'ouverture de la piscine de Beaufort a été reportée d'une semaine au samedi, le 25 mai.

Due to bad weather conditions and to the low temperatures, the opening of the open-air swimming pool of Beaufort has been postponed to Saturday, May 25.