Actualité

Livraisons à domicile

Pharmacie de Beaufort

D’Gemeng Beefort organiséiert fir Leit, déi sech net däerfe bis an d’Apdikt déplacéieren, ee Liwwerdéngscht fir dës Artikelen ze besuergen. Allerdéngs nëmmen an Noutfäll a mat enger Ordonnance médicale. Déi betraffe Leit solle sech um Telefon 83 60 45 20 während de Büroszäite mellen. Et sief drop higewisen, datt d’Gemeng mëttlerweil zou ass an datt ee Service réduit funktionéiert.

La commune de Beaufort organise pour les gens, qui ne peuvent pas se déplacer à la pharmacie, un service de livraison et uniquement en cas d’urgence et avec ordonnance médicale. Les personnes concernées sont priées de d’appeler le 83 60 45 20 pendant les heures de bureau.  A noter que l’administration est maintenant fermée et qu’elle fonctionne avec un service réduit.


Proxy Delhaize

An Zesummenaarbecht mat der Gemeng gëtt ee Service "Livraisons à domicile" ugebueden an zwar nëmme fir déi Leit, déi zu der Risikogrupp vum Coronavirus gehéieren an dowéinst net méi akafe kënne oder si hu kee fir dat an hirer Plaz ka maachen. Telefon: 28 80 32 83 (Delhaize).

En collaboration avec la commune de Beaufort un service livraisons à domicile est installé uniquement pour les personnes vulnérables qui ne peuvent plus faire leurs courses et n’ont personne pour les faire à leur place. Téléphone: 28 80 32 83 (Delhaize).


Hostellerie de Beaufort

Pizzaen an och aner Menüen kënnen telefonesch bestallt an ofgeholl ginn. D’Kichen ass all Dag op ausser mëttwochs an donneschdes vun 12 bis 14 Auer a vun 18 bis 21 Auer. Weider Informatiounen ënnert den Nummeren 83 60 46 oder 621 245 990.

Pizzas et les autres menus peuvent être commandés par téléphone et enlevés au restaurant. La cuisine est ouverte tous les jours sauf mercredi et jeudi de 12 à 14 heures et de 18 à 21 heures. Plus d’informations au téléphone 83 60 46 ou 621 245 990.


Ristorante Pizzeria Leonardo

De Restaurant bleift zou mais et funktionéiert een “Take away” an och “Livraisons à domicile”. D’Kaart ass reduzéiert a Bestellunge ginn um Telefon 26 34 05 15 ugeholl.

Le restaurant est fermé mais ils sont disponibles pour servir les repas à emporter ou à livrer. La carte est réduite et les commandes se font par téléphone au 26 34 05 15.  

Am Duerf, Dillingen

An der Brasserie, Restaurant, Pizzeria "Am Duerf" zu Déiljen kann een d'Iesse bestellen an och do siche kommen. Telefon 28 77 82 87 a 691 778 287.

La brasserie, restaurant, pizzeria "Am Duerf" offre des menus à emporter et les commandes se font aux numéros de téléphone 28 77 82 87 et 691 778 287.

Metzlerei WietorLëtzShop

Déi nei Plattform corona.letzshop.lu, déi och ënnert der Hotline 8002 9292 ze erreechen ass, riicht sech un eng vulnérabel Populatioun (ënner anerem Leit vun iwwer 65 Joer, Diabetiker, Leit mat enger autoimmun Schwächt oder mat cardio-vaskuläre Krankheeten), also net u Persounen, déi nach selwer akafe kënnen. Ugebuede ginn eng 40 Artikelen aus dem Liewensmëttel- an Hygièneberäich. Geliwwert gëtt bannen 72 Stonnen.

La nouvelle plateforme corona.letzshop.lu, qui est peut être également joignée sous le numéro 8002 9292, cible la population vulnérable (entre autres personnes âgées de 65 ans et plus, diabétiques, personnes avec une faiblesse auto-immune ou maladies cardio-vasculaires) et non les personnes qui peuvent se déplacer pour faire les achats. L’offre se compose d’environ 40 articles du domaine de l’alimentaire et hygiène. La livraison se fait endéans les 72 heures.

 

Forum pour l'emploi

De “Forum pour l’emploi” bitt senge Partnergemenge vum Bummelbus een Hausliwwerservice un mat den néidegste Liewensmëttele fir d’Leit iwwer 65 Joer oder all déijeineg, déi ënnert enger Krankheet leiden an geschützt musse ginn. Ee Listing vun ongeféier 40 Produiten gouf erstallt.

Le « Forum pour l’emploi » offre ses communes partenaires du « Bummelbus » un service livraison à maison avec des aliments nécessaires pour les gens âgées de 65 ans ou chacun, qui souffre d’une maladie et doit être protégé. Une liste avec environ 40 produits a été établie.

Bestellliste Lieferdienst / Liste de commande
Bestellung Brot / Commande pain