Actualité

Ouvert, fermé, annulé?

Last update: 03.04.2020, 15.00


D'Informatioune gi laafend aktualiséiert / Les informations sont continuellement mises à jour


Sämtlech Manifestatiounen, Versammlungen an Aktivitéiten an engem Gebai vun der Gemeng oder vun der Gemeng organiséiert sinn ouni Ausnam bis de 15. Mee ofgesot.

Administration communale

Besuche im Rathaus nur auf dringende Fälle zu beschränken. Limitez vos déplacements à la maison communale et de nous y rendre qu’en cas de nécessité.

Offall / Gestion des déchets

D’Poubelle gi weiderhin eidel gemeet. De Sidec um Fridhaff an de Gréngschnëtt zu Eppelduerf sinn zou an d’Reorganisatioun vum Offall ass bis op Weideres agestallt. Wann et souwäit ass, da kritt jiddereen ee Bréif mat enger neier, nämmlechter Etikett geschéckt. Déi aktuell Etikett bleift weiderhin gülteg a kann drop bleiwen oder zum spéideren Zäitpunkt duerch déi nei a propper Etikett ersat ginn. Eng Këscht mat bloe Valorlux-Tute steet bei der Entrée vun der Gemeng a kënne gratis ofgeholl ginn.

Toutes les collectes à poubelles subsistent. Les activités aux sites « Fridhaff » et Eppeldorf (déchets verts) ont été suspendues, tout comme la réorganisation de la collecte publique.  Quand le moment sera venu les propriétaires vont recevoir une lettre avec une nouvelle (même) étiquette. L’étiquette actuelle reste valable et on peut la laisser sur le couvercle ou bien la remplacer à temps utile. Des sacs bleus Valorlux se trouvent dans une caisse devant l'entrée de la maison communale et les habitants peuvent s’en servir gratuitement.

Reorganisatioun vum Offal / Réorganisation de la collecte publique


Molconcours / Concours de dessins

D’Gemeng Beefort rifft d’Schoulkanner aus der Gemeng Beefort op fir un engem Molconcours deelzehuelen. D’Thema ass “No der Zäit vum Coronavirus freeën ech mech am meeschten op ...”. Et ass de Kanner iwwerlooss op wéi engem Material se wëlle molen an och d’Wiel vun de Faarwen ass egal. D’Bild soll allerdéngs am Din-A4-Format sinn. D’Kanner ginn hiert Bild den éischte Schouldag no der Paus bei hirem Enseignant of. Op der Récksäit vum Bild schreiwe si hire Virnumm an den Numm, d’Klass an den Numm vun hirem Enseignant. Eng Jury wäert déi schéinste Biller auswielen an d’Gewënner ermëttelen. Des Weidere ginn d’Biller am Kader vun enger grousser Ausstellung dem Public gewisen.

La commune de Beaufort fait un appel aux élèves de la commune de Beaufort de participer à un concours de dessins. Le sujet de ce concours est « Après le temps du coronavirus je me réjouis le plus de … ». Le choix des couleurs et du matériel utilisé et laissé aux enfants sauf le format qui est Din-A4. Le dessin est à remettre à leur enseignant le premier jour de l’école après la fermeture. Au verso du dessin les enfants noteront leur prénom et nom, leur classe ainsi que le nom de leur enseignant. Un jury choisira les meilleurs dessins et déterminera les vainqueurs. De plus les dessins seront montrés au public lors d’une grande exposition.


Passeport

Et gi keng Demande méi fir Päss op de Gemengen ugeholl / Aucune demande de passeport ne sera recevable par les communes luxembourgeoises.

https://guichet.public.lu/…/19-mesures-temporaires-bureau-p…


Klacken um 20 Auer / Cloches de l'église à 20 heures

Beefort weist sech solidaresch mat de Leit aus dem Gesondheetssecteur, dem Pompjeeswiesen an all aner Leit, déi an dëse schwéieren Zäite fir hir Matbierger am Asaz sinn. Aus deem Gronn lauden all Owend um 20 Auer während zwou Minutten d’Klacken zu Beefort. Ënnerstëtze kann een dës Solidaritéit andeems ee sech um Fënster, Velux oder Balkon weist an applaudéiert.

Beaufort montre sa solidarité avec le personnel hospitalier, les pompiers et tous les gens qui dans ce moment difficile s’engagent pour leurs concitoyens. Chaque soir à 20 heures les cloches de l’église de Beaufort sonnent pendant deux minutes. Chacun peut soutenir cette action de solidarité en se montrant à sa fenêtre, Velux ou balcon et applaudit.  


Chèque-service accueil

Fir ze evitéieren dat d'Leit mussen op d'Gemenge goe fir d'Kontrakter am Kader vum Chèque-service accueil ze verlängeren, ginn des Kontrakter tacitement verlängert sou laang wéi d'Maisons-relais zou sinn. 

Afin d’éviter que les gens se déplacent à la maison communale pour la prolongation des chèques-service accueil, ces contrats sont prolongés tacitement.

Communiqué du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse aux administrations communales concernant le renouvellement des contrats d’adhésion au chèque-service accueil.


Spillplazen / Aires des jeux

Sämtlech Spillplazen an der Gemeng an och d’Terrains multisports si mat Effet immédiat a bis op Weideres gespaart!

Toutes les aires des jeux de la commune ainsi que les terrains multisports sont fermés avec effet immédiat et jusqu’à décision contraire.


Office social régionalCabinet médical

De Cabinet médical ass nieft den normalen Zäiten an der Woch och samsdes a sonndes vun 10 bis 12 Auer a vu 15 bis 17 Auer besat. D’Praxis ass zou an ënnert der Nummer 86 94 86 leeft eng Téléconsultatioun. D’Leit si gebiede gedëlleg ze bleiwen, och wann den Telefon wéinst de villen Uriff besat ass.

Le cabinet médical est maintenant également occupé le samedi et dimanche de 10 à 12 heures et de 15 à 17 heures. Le cabinet est fermé au public. Les gens sont priés d’appeler le 86 94 86 pour une téléconsultation et d’être patient à cause de nombreux appels.   


Pharmacie de Beaufort

D’Gemeng Beefort organiséiert fir Leit, déi sech net däerfe bis an d’Apdikt déplacéieren, ee Liwwerdéngscht fir dës Artikelen ze besuergen. Allerdéngs nëmmen an Noutfäll a mat enger Ordonnance médicale. Déi betraffe Leit solle sech um Telefon 83 60 45 20 während de Büroszäite mellen. Et sief drop higewisen, datt d’Gemeng mëttlerweil zou ass an datt ee Service réduit funktionéiert.

La commune de Beaufort organise pour les gens, qui ne peuvent pas se déplacer à la pharmacie, un service de livraison et uniquement en cas d’urgence et avec ordonnance médicale. Les personnes concernées sont priées de d’appeler le 83 60 45 20 pendant les heures de bureau.  A noter que l’administration est maintenant fermée et qu’elle fonctionne avec un service réduit.


Kinésithérapie & Ostéopathie de Beaufort

De Kabinet 2 an der Senioreresidenz ass zou an de Kabinet 1 op Nummer 90, Grand-Rue bleift nëmmen op fir "traitements prioritaires". Dat sinn liewenswichteg Traitementer oder Patienten, déi wa se keng Kiné géife kréien, hospitaliséiert misste ginn.

Le cabinet 2 (Senioreresidenz) est fermé et le cabinet 1 au 90, Grand-Rue est uniquement ouvert pour les traitements prioritaires (traitements vitaux et pour patients, qui sans traitements devraient être hospitalisés).


Boulangerie Marques

Normal op mais keng Consommatioun op der Plaz / Ouverte comme d'habitude mais pas de consommation sur place.


Proxy Delhaize

An Zesummenaarbecht mat der Gemeng gëtt ee Service "Livraisons à domicile" ugebueden an zwar nëmme fir déi Leit, déi zu der Risikogrupp vum Coronavirus gehéieren an dowéinst net méi akafe kënne oder si hu kee fir dat an hirer Plaz ka maachen. Telefon: 28 80 32 83 (Delhaize).

En collaboration avec la commune de Beaufort un service livraisons à domicile est installé uniquement pour les personnes vulnérables qui ne peuvent plus faire leurs courses et n’ont personne pour les faire à leur place. Téléphone: 28 80 32 83 (Delhaize).


Boucherie Wietor

Een Deel vun de Verkeeferinne si wéinst dem Schoulausfall (op hir Kanner oppassen) net disponibel. Aus deem Gronn ass de Comptoir nëmme moies op an eng Rei Saache ginn am Libre service ugebueden.

Une partie des vendeuses sont pour l'instant indisponibles, vu qu'elles doivent garder leux enfants suite à la fermeture des écoles. Le comptoir est ouvert jusqu'à midi et dans l'après-midi tous les produits emballés se trouvent dans le libre service.


LëtzShop

Déi nei Plattform corona.letzshop.lu, déi och ënnert der Hotline 8002 9292 ze erreechen ass, riicht sech un eng vulnérabel Populatioun (ënner anerem Leit vun iwwer 65 Joer, Diabetiker, Leit mat enger autoimmun Schwächt oder mat cardio-vaskuläre Krankheeten), also net u Persounen, déi nach selwer akafe kënnen. Ugebuede ginn eng 40 Artikelen aus dem Liewensmëttel- an Hygièneberäich. Geliwwert gëtt bannen 72 Stonnen.

La nouvelle plateforme corona.letzshop.lu, qui est peut être également joignée sous le numéro 8002 9292, cible la population vulnérable (entre autres personnes âgées de 65 ans et plus, diabétiqes, personnes avec une fabilesse auto-immune ou maladies cardio-vasculaires) et non les personnes qui peuvent se déplacer pour faire les achats. L’offre se compose d’environ 40 articles du domaine de l’alimentaire et hygiène. La livraison se fait endéans les 72 heures.


Hostellerie de Beaufort

Pizzaen an och aner Menüen kënnen telefonesch bestallt an ofgeholl ginn. D’Kichen ass all Dag op ausser mëttwochs an donneschdes vun 12 bis 14 Auer a vun 18 bis 21 Auer. Weider Informatiounen ënnert den Nummeren 83 60 46 oder 621 245 990.

Pizzas et les autres menus peuvent être commandés par téléphone et enlevés au restaurant. La cuisine est ouverte tous les jours sauf mercredi et jeudi de 12 à 14 heures et de 18 à 21 heures. Plus d’informations au téléphone 83 60 46 ou 621 245 990.


Ristorante Pizzeria Leonardo

De Restaurant bleift zou mais et funktionéiert een “Take away” an och “Livraisons à domicile”. D’Kaart ass reduzéiert a Bestellunge ginn um Telefon 26 34 05 15 ugeholl.

Le restaurant est fermé mais ils sont disponibles pour servir les repas à emporter ou à livrer. La carte est réduite et les commandes se font par téléphone au 26 34 05 15. 


Beeforter Nuddelen

ouvert


Am Duerf, Dillingen

An der Brasserie, Restaurant, Pizzeria "Am Duerf" zu Déiljen kann een d'Iesse bestellen an och do siche kommen. Telefon 28 77 82 87 a 691 778 287.

La brasserie, restaurant, pizzeria "Am Duerf" offre des menus à emporter et les commandes se font aux numéros de téléphone 28 77 82 87 et 691 778 287


Agence mobile BCEE

De Service "Agence Mobile" vun der Spuerkeess ass agestallt bis sech d’Situatioun normaliséiert huet. Clients, déi keen Online Banking hunn, kënnen am Moment vu gratis “Iwwerweisungsformulairen” profitéieren. Fir d’Formulairen ze bestelle si se gebieden op d’Agence Iechternach unzeruffen an zwar ënnert der Telefonsnummer 40 15 72 20 wou een och weider Detailer kritt. Fir d'vulnérabel an eeler Clientèle, déi sech net déplacéiere kann, gëtt et de Service "Cash@Home". Ënnert der Nummer 4015-1 oder E-Mail sdi@spuerkeess.lu kann ee vu méindes bis freides tësche 7 an 19 Auer Borgeld bestellen. Des Weidere stinn d’Leit vun der Spuerkeess och per E-Mail an S-net zur Verfügung. Communiqué.

Le service "agence mobile" de la Caisse d’Epargne de l’Etat est suspendu jusque la situation sera à nouveau normale. Les clients qui n’ont pas d’online banking pourront profiter gratuitement des formulaires de virement qu’on peut les commander à l’agence Echternach au numéro 40 15 72 20. Sous ce numéro des amples informations seront fournies et les agents sont également disponibles via courriel et S-net. Pour la clientèle vulnérable et âgée ne pouvant ni se déplacer ni recourir à d’autres alternatives, Spuerkeess a mis en place un nouveau service de livraison d’argent en espèces à domicile appelé « Cash@Home ». Le service Cash@Home peut être sollicité en contactant le 4015-1 ou e-mail: sdi@spuerkeess.lu, ouvert du lundi au vendredi de 7 à 19 heures. Communiqué.


Jugendherberge / Auberge de jeunesse

Restaurant, Indoorspillplaz an d’Bowlingbunn sinn zou / Le restaurant, l’aire de jeux indoor et la piste de bowling sont fermés.


Congé ou fermé jusqu’à avis contraire

Châteaux de Beaufort
Restaurant chinois Le Phenix
Brasserie Beim Adelheid
Restaurant Douro
Restaurant Il Medioevo
De Puck by Ballanti
Hotel Meyer
Hotel Brimer
Café Le Central
Flying Dutchman
Camping Park Beaufort
Camping Wies Dillingen
Coiffure Créativ
V.T. Salon Vicky
Institut de Beauté Sonia Machado
Déchets verts / Grünschnitt à L-9365 Eppeldorf
Fridhaff, Sidec: les parcs à conteneurs du Sidec restent fermés pour une durée indéterminée. Toutes les activités de réorganisation de la collecte publique sont suspendues à durée indéterminée.


Annulations

- sämtlech Masse bis den 30. Abrëll
17. Mäerz: Generalversammlung Amis des châteaux de Beaufort
17. Mäerz: Generalversammlung Syndicat d'initiative et du tourisme
18. Mäerz: Gemengerotssëtzung
25. Mäerz: Versammlung mat de Veräiner am Kummelsbau
26. Mäerz: Bicherbus
28. Mäerz: Grouss Botz
30. Mäerz: Kleedersammlung / Ramassage de vieux vêtements
04. Abrëll: Ouschtereeërverkaaf vun de Guiden a Scouten
25.-26. Abrëll: Reitturnéier an der Dressur
26. Abrëll: Eischt Kommioun
02. Mee: Rock'N'Classics
09. Mee: Journée de l'Europe avec vide-grenier
09. Mee: Blummemaart
16. Mee: Holzstee
16. Mee: Victorry Riders Anniversary Party
30. Mee - 1. Juni: 26e Rassemblement des Beaufort à Montmorency-Beaufort
30. Mee & 1. Juni: 35. international Päischtwanderdeeg
31. Juli - 1. August: Hard Ball (Victory Riders)

* Croix-Rouge: Mois du Don 2020
* De Bicherbus bis op Weideres


Nordstadjugend

Trotz Ausnamezoustand probéiert d’Nordstadjugend sou gutt et geet fir di Jonk aus de Gemengen, och Beefort, erreechbar ze sinn a si sou wäit et méiglech ass, opzefänken, ze animéieren, ze beroden, hinnen nozelauschteren an ze hëllefen. D’ganzt Personal aus allen Servicer huet ee Schaffplang opgesat, wou si deels vum Büro a gréisstendeels via Télétravail schaffen.

An de  Jugendhaiser zu Dikrich an zu Ettelbréck ass vu méindes bis samschdes vu 14 bis 18 Auer eng Online-Permanence garantéiert, dëst iwwer Telefon, Internet, Mail, Facebook, Whatsapp, Instagram,  Snapchat, Video-Chat, asw. D’Personal ass ganz kreativ a bitt eng Rei flott Aktivitéiten un, z. B. Online-Quiz, Hausaufgaben-Chat, verschidden Challengen, di di Jonk sollen erfëllen, Austausch an Diskussiounsronnen asw.

D‘”Jugendwunnen” ass natierlech och déi ganz Woch duerch eng Permanence assuréiert. Genau sou ass et och am regionalen Service an an der Koordinatioun. Geschafft gëtt weider un hire Projeten a probéiert gëtt d’Servicer beschtméiglech weiderlafen ze loossen.

Si sinn disponibel mat allen néidegen Virsiichtsmoosnamen. Probéiert gëtt iwwert d’Homepage www.nordstadjugend.lu, Facebook an all di aner Online-Säite sou gutt et geet Präventioun ze leeschten, all wichteg Info verständlech un di Jonk weiderzeginn an hinnen se ze erklären.

Um regionale Niveau an domadder an Zesummenaarbecht mat Partner, Servicer, Gemengen, Schoulen etc muss een ofwaarden, wéi d’Situatioun sech weider entwéckelt. Di zoustänneg Leit huelen op alle Fall Kontakt mat de Verantwortlech op, wat gemeinsam Projeten an Eventer betrëfft.