Actualité

sms2citizen

Direkt iwwer sms informéiert

“sms2citizen” ass e Noriichtendéngscht de vun der Gemeng Beefort an Zesummenaarbecht mam Gemengesyndikat Sigi gratis offréiert gëtt. Dëse Service erméiglecht et dem Bierger, wichteg an aktuell Informatiounen iwwert seng Gemeng ze erhalen. D’Umellung an de Service si gratis.

https://www.sms2citizen.lu/Subscribe.aspx

****

Tout de suite informé par sms

« sms2citizen » est un service de messagerie gratuit, mis à disposition par la commune de Beaufort en collaboration avec le syndicat intercommunal Sigi. Ce service permet aux citoyens d’être tenu au courant des événements communaux ou autres informations générales. L’inscription et le service sont gratuits.