Actualité

Grundhof: route de Beaufort

Um Parking Grondhaff, deen d’lescht Joer beim Héichwaasser zum Deel zerstéiert gouf, hunn déi éischt Aarbechten ugefang. Op dëser Plaz gëtt ab en Dënschdeg, den 19. November, vun 8 Auer un de Verkéier mat roude Luuchte geregelt. De Busarrêt gouf schonns ëm 75 Meter Richtung Vugelsmillen geréckelt.

***

Les travaux au parking au Grundhof, qui l’année passée lors des inondations a été partiellement détruit, ont déjà commencé. A partir du mardi 19 novembre 8 heures, la circulation sur ce tronçon sera réglée par des signaux colorés lumineux. A noter que l’arrêt de bus a été déplacé d’environ 75 mètres direction Vugelsmillen.

Le règlement temporaire de la circulation pour la route de Beaufort au Grundhof.