Actualité

N10 entre Bollendorf-Pont et Grundhof barré

D’Nationalstrooss 10 tësche Bollendorf-Bréck an dem Grondhaff ass ee Mëttwoch, de 6. November, vun 8.45 bis 11 Auer fir all Verkéier gespaart. Während där Zäit fueren d’Busser iwwert dem Grondhaff respektiv Beefort iwwert d’Vugelsmillen a Baërdref op Iechternach an zréck. D’Arrêten um Grondhaff (Linn 414) an d’Uertschafte Bollendorf-Bréck a Weilerbaach ginn nët ugefuer.

Des Weidere daueren d’Stroossenaarbechten um C.R. 121 tëschen der Vugelsmillen an dem Mëllerdall nach bis e Mëttwoch, de 6. November, inklusiv.

----

La route N10 entre Bollendorf-Pont et Grundhof sera barrée à toute circulation le mercredi 6 novembre de 8.45 à 11 heures. Pendant la durée des travaux les courses d’autobus seront déviées de Grundhof respectivement Beaufort via Vugelsmillen, Berdorf et vice-versa. Ne seront pas desservis l’arrêt de Grundhof (ligne 414) et les localités de Bollendorf-Pont et Weilerbach.

A noter encore que les travaux routiers au C.R. 121 entre Vugelsmillen et Mullerthal sont prolongés jusqu’au mercredi 6 novembre inclus.