Actualité

Beeforter Generatiounsgaart

Am Mäerz 2018 huet d’Gemeng Beefort en Terrain zur Verfügung gestallt fir de Besoine vun der NaturErliefnisSchoul nozekommen. De Wonsch war et e Gaart als Léieruert an Entdeckungsuert fir d’Schoulklasse vun der NaturErliefnisSchoul mee och fir all aner Klassen a Gruppen aus der Gemeng kënne bereet ze stellen. Doropshi gouf no enger Persoun gesicht fir dëse Gaart entstoen ze loossen an ze leeden. Am November 2018 gouf dunn d’Annick Feipel vu CELL (Centre for Ecological Learning Luxembourg) fir dëst Tâche ugeholl nodeems hat de Projet an d’Konzept mam respektive Garden-Design ausgeschafft a presentéiert hat.

Säit Mäerz 2019 ass d’Annick elo am Gaang de Projet Generatiounsgaart ëmzesetze mat tatkräfteger Ënnerstëtzung vum CIGR Mëllerdall déi beim Opbau vun deene verschiddene Strukturen hëllefen. D’Annick leed d’Aktivitéiten am Gaart nom Konzept vun der Permakultur a schafft och enk mam Joëlle a Sandra vun der NaturErliefnisSchoul zesummen déi reegelméisseg un den Aktivitéiten am Gaart deelhuelen. Donieft organiséiert hat och nach verschidden Evenementer an thematesch Atelieren un deene grouss a kleng iwwert d’Gemeng eraus kënnen deelhuelen. De Gaart befënnt sech direkt lénks nierft der Kierch, hannert dem Monument.

De Gaart befënnt sech direkt lénks hannen nieft der Kierch (hannert dem Monument), wou een eng gro a faarweg bemoolten Dier gesäit. Am Moment ass de Gaart nach a senger Opbauphase, dofir ginn et nach keng reegelméisseg Ëffnungszäiten.


De Generatiounsgaart leeft no den Ethike vun der Permakultur déi duerch verschidde Prinzipien am Uléë vum Gaart an a sengen Aktivitéiten ugewend ginn. D’Permakultur staamt of vun de Wieder „Permanent Agrikultur“. Hei geet et em eng naturno an nohalteg Approche déi et erméiglecht dat natierlecht Gläichgewiicht vun der Natur ze observéieren, ze erfuerschten an ze imitéieren fir esou an Harmonie mat der Natur ze schaffen an nimools géint si. Am Gaart ginn dowéinst weder Pestiziden nach chemesch Dünger oder soss artifiziell Produite benotzt mee et get gehollef dass d’Natur hiren natierleche Rhythmus erëm selwer kann hirstellen. All Handlungen, déi am Gaart geholl ginn, sollen et erméiglechen, datt et eiser Äerd a sénge Leit gutt geet an, datt ee  mateneen an engem fairen Ekiliber liewe kann.

D’Permakultur léisst sech net nëmmen op de Gaart uwende mee ass eng ganzheetlech Approche, déi sech och op eis Virgoensweis als Mënschen uwende léisst, wéi gi mir mateneen ëm a wéi kënne mir alldeeglech Entscheedungen treffen andeems mir een deen anere respektéieren a wäertschätzen. Esou kënne mir erëm léieren eis mat der Natur ze verbannen, se verstoen a schätzen ze léieren ouni hir ze schueden. Am Gaart erfuersche mir der Natur hir Zyklen an mir gesinn, datt alles mateneen zesummenhänkt an een näischt isoléiert vunenee betruechte kann. Well mir als Mënsche sinn net just en Deel vun der Natur mee mir sinn d’Natur selwer.

Donierft ass et dem Annick immens wichteg, datt een d’Relatioun zum Iessen net verléiert, well nëmmen esou kann ee gesond Choixe fir de Kierper an d‘Äerd treffen. Haut wësse ee leider net méi jidderee wat op dem Teller läit, vu wou et hierkënnt, wéivill Transportweeër et hannert sech huet an op et iwwerhaapt an der Saison ass. Dëst Wësse verschwënnt ëmmer méi an deene leschte Joren. Et hëllt ee sech keng Zäit méi fir ze kachen an ze iessen, et fënnt een et selbstverständlech, datt et d’ganz Joer duerch Äerdbieren ze kafe gëtt an et gi sech keng Gedanken iwwert den ekologesche Foussofdrock gemeet. Mee genee dat misste mer maachen a wou net ufänke wa bei eise Jéngsten?

Léier- an Erhuelungsuert

De Generatiounsgaart ass e participative Projet wou jiddereen nom Konzept vum Gaart eng Hand mat upake kann a wou d’Schoulklassen matdecidéieren a matschaffe kënnen. Net nëmme gëtt hei zesummen mam Annick Geméis ugebaut, mee et gëtt och nach giess. Nieft dem Produktiounsdeel am Gaart gëtt et och e Gemeinschaftsdeel mat engem Chalet, enger Feierplaz an engem Lehmuewen (a Constructioun) wou een zesumme kachen a bake kann. Hei ginn Zoppe gekacht, Pizza gebaak an nach villes aneres, an dat natierlech alles mam eegene Geméis direkt aus dem Gaart. Och d’Wësse wéi al Geméiszorte kenneléieren, Sauerdeegbrout baken, Geméis akachen, Gebeess maachen, verschidde Produiten aus Wëllkräider hierstellen etc gëtt hei erëm opliewe gelooss. Heizou wäerten reegelméisseg verschidden ëffentlech Atelieren fir gouss a kleng iwwert d’Joer duerch ugebuede gi fir déi een sech kann umellen.

D’ganzt Joer duerch lafen och verschidden Aktivitéiten fir d’Schoulklassen mee awer och fir aner Gruppe wéi d’Maison Relais a Clibb, déi kënnen drun deelhuelen. Gäre kann een och mat eegen Iddie matabréngen, déi dann zesummen nom Permakultur-Konzept vum Gaart ausgeschafft gëtt. Duerch d’Zesummenaarbecht mat der NaturErliefnisSchoul ass et méiglech eng reegelméisseg Kontinuitéit fir dës Klassen ze garantéieren, déi et erlaabt datt d’Kanner eng Vir- an Noaarbecht an der Schoul zu deene verschiddenen Theme kënnen hunn. Dëst ass e Wësse fir d’Liewe wat d’Kanner bis wäit iwwert d’Schoulmaueren wäerte matdroen.

Am Generatiounsgaart gëtt et also vill ze léieren an ze entdecken. Hei ginn et verschidden Ekosystemer a ganz vill Biodiversitéit. Mee et gëtt net nëmme geschafft. Gäeren kann een och einfach nemmen erhuelen kommen. Einfach erakommen an d’Séil an dëser Rouoase baumelen loossen.


Zur Persoun

D’Annick huet 35 Joer an huet no sengem Unisofschloss an den Arts Visuels länger Zäit an der Communication Culturelle hei zu Lëtzebuerg geschafft. 2014 huet et hatt dunn awer eraus aus dem Büro gezu fir senger anerer Passioun nozegoen. Well d’Ernärung an d’Nohaltegkeet schonn ëmmer e grousst Thema fir hat woren an hat schonn ëmmer säin eegent Iessen ugebaut huet, huet hatt dunn decidéiert dëst Leidenschaft zu sengem Beruff ze maachen.

Mat den Hänn am Buedem sinn, e Som séinen a kucke wéi dorausser eng Planz entsteet an duerno genee wësse wat do op sengem Teller läit, eppes aneres konnt hat sech e bemol net méi virstellen an huet och gläichzäiteg gemierkt dass dat net fir jiddereen de Fall war a wéi wéineg mir dach hautdesdaags iwwert dëst Grondbedierfnis wëssen. Nodeems hat mat den éischte Produzente vun der solidarescher Landwirtschaft hei zu Lëtzebuerg zesummegeschafft huet, huet hat sech dunn an der Permakultur ausgebilt an ass Bildungsreesen a verschidde Permakulturprojeten duerchter d’Welt maache gaangen. Duerch d’Permakultur huet hat net nëmme geléiert wéi een ekologesch besser handele ka mee et huet och geléiert sech mat sech selwer an senger Ëmwelt ze verbannen, e Wësse wat hautdesdaags fundamental ass fir dass mir nohalteg a bewosst mat eiser Äerd kënnen ëmgoen. Et ass him dowéinst en Uleies dëst Wëssen un Jonk an Al weiderzeginn.

  • Sidd dir Enseignant(e) oder Educateur/trice oder e Club a wëllt verschidden Aktivitéiten zesummen mam Annick an  ärer Klass/Grupp ausschaffen an am Gaart organiséieren? (Dëst kënnen an de Plan d’Etude abezu ginn)

  • Hutt dir nach aalt Wëssen a wëllt dat der jonker Generatioun weidervermëttelen?

  • Hutt dir e speziellt Kënnen (Wellkräider-Expert, ekologesch Naturproduite selwer maachen, nohaltegt Handelen etc ) a wëllt äert Wëssen a Form vun engem Workshop ubidden?

  • Oder dir sidd einfach nëmme virwëtzeg a wëllt an de Gaart kucken an e bësse verweile kommen?

☞ Da mellt iech beim Annick Feipel ënnert der E-Mail-Adress annickf@cell.lu . Hat freet sech fir mat iech zesummen ze schaffen. De Gaart ass och op Facebook vertrueden www.facebook.com/GeneratiounsgaartBeefort an hei gesäit ee wat grad am Gaart lass ass an et fënnt een all Informatiounen zu deene verschiddenen Atelieren an Evenementer.

Porte ouverte den 28. September

An Zukunft wäert een op dëser Plaz och weiderhin Informatiounen iwwert de Gaart a seng Aktivitéiten esou wéi d’NaturErliefnisSchoul fannen. Nom Wanter geet et dann an enger zweeter Phase vun den Aarbechte weider, an där déi Parzell nieft dem Gaart (hannert der Maison Médicale) annexéiert gëtt, wou dann eng naturno Erliefnis-Spillplaz gebaut gëtt wou d’Kanner matwierke kënne fir se entstoen ze loossen.

Den 28. September gëtt vu 14 Auer d‘Porte Ouverte mat vill verschiddenen Aktivitéiten a Musek gefeiert. Jiddereen ass häerzlech invitéiert a gekacht gëtt um Feier mat dem wat iwwert d’Joer ugebaut gouf.