Actualité

Vugelsmillen - Mëllerdall gespaart

Den C.R.121 tëschen der Vugelsmillen an dem Mëllerdall wäert wéinst Stroossenaarbechten tëschen e Méindeg, dem 19. August, bis e Freideg, den 13. September, komplett gespaart sinn. Betraff ass och d’Buslinn 108 (Grundhaff – Mëllerdall – Altréier) an hei wäert den Arrêt Grundhaff – Bei der Ernz net bedéngt ginn.

En raison des travaux routiers, le C.R.121 entre Vugelsmillen et Müllerthal sera barré à toute circulation du lundi 19 août au vendredi 13 septembre inclus. La ligne d’autobus 108 (Grundhof – Müllerthal – Altrier) est concernée par ces travaux l’arrêt Grundhof – Bei der Ernz ne sera pas desservi.