Actualité

08.04.2019: Mullerthal barré

E Méindeg, den 8. Abrëll, ass d’Streck tëschen der Vugelsmillen an der Breidweiler-Bréck gespaart. Am éischten Deel (Vugelsmillen – Mëllerdall) sackt d’Strooss ëmmer méi an a muss dréngend reparéiert ginn. D’Aarbechte sinn normalerweis den nämmlechten Dag owes géint 18 Auer fäerdeg. Am zweeten Deel (Mëllerdall – Breidweiler Bréck) ginn am Laf vum Moie Beem laanscht d’Strooss ewech gemeet. Déviatioun geet de Moment iwwer Waldbëlleg – Chrëschtnech – Breidweiler-Bréck. No dësen Aarbechte geet et direkt weider um Deel Breidweiler-Bréck – Consdorf an dat bis 17 Auer. D’Déviatioun geet dann iwwert de Mëllerdall an da Konsdrëf.

Betraff sinn och d’Buslinne mat den Nummeren 107 (Lëtzebuerg – Jonglënster – Beefort), 108 (Grondhaff – Mëllerdall – Altréier), 414 (Fiels – Beefort – Iechternach), 416 (Miersch – Fiels – Iechternach) an 848 (Iechternach – Colmar/Usines). Déi eenzel Ännerungen am Iwwerbléck

 

Le lundi 8 avril la route entre Vogelsmühle et Breidweiler-Pont sera barrée pour toute circulation. Sur le premier tronçon entre Vogelsmühle et Mullerthal les travaux urgents de réparation dureront entre 8 et vraisemblablement 18 heures. Dans la matinée des arbres seront abattus entre Mullerthal et Breidweiler-Pont et la déviation se fait via Waldbillig – Christnach – Breidweiler-Pont. Après ces travaux l’abattage se poursuivra entre Breidweiler-Pont et Consdorf. Pendant ce temps et jusqu’à 17 heures la déviation se fait via Mullerthal et Consdorf.

Les travaux urgents de réparation et d’abattage auront des conséquences sur les lignes 107 (Luxembourg - Junglinster – Beaufort), 108 (Grundhof - Müllerthal – Altrier), 414 (Larochette - Beaufort – Echternach), 416 (Mersch - Larochette – Echternach) et 848 (Echternach - Colmar/Usines). Les différentes mesures en détail.